Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til justisministeren

Datert: 04.02.1997
Besvart: 05.02.1997 av justisminister Anne Holt

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): Avisa Information skreiv 3. januar 1997 om et dokument fra den nederlandske regjeringa som beskriver en plan for gradvis å overføre Schengen-avtalen til EUs overnasjonale del. Notatet er framlagt både på EUs regjeringskonferanse og i Schengens eksekutivkomite 27. juni 1996.

Hvorfor har ikke Justisdepartementet informert Stortinget om dokumentet?


Les hele debatten