Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Om hvorvidt statsråden mener det er galt av pressen å publisere artikler om årsaken til at fregatten havarerte, før havarikommisjonens rapport foreligger

Datert: 28.11.2018
Besvart: 28.11.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Jeg har et spørsmål til forsvarsministeren.

Vi har bedt statsråden redegjøre for det man vet om fregatthavariet så langt, for jeg tror det er en fordel i denne saken at det er mest mulig åpenhet. I går var det nok flere som stusset over en statsråd som gikk til angrep på norsk presse og dekningen av denne saken. Det handler ikke bare om åpenhet i prosessen – og jeg regner med at statsråden kommer til Stortinget og redegjør for åpen sal – men mitt spørsmål er av mer prinsipiell karakter, for når det er ulykker eller hendelser i Norge, er det en naturlig del av vårt demokrati at pressen ofte trykker sin versjon.

Mener statsråden det er galt av pressen, i tida som kommer, å publisere artikler om årsaken til at fregatten havarerte, før Havarikommisjonens rapport foreligger?


Les hele debatten