Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til planleggings- og samordningsministeren

Datert: 04.02.1997
Besvart: 05.02.1997 av planleggings- og samordningsminister Bendik Rugaas

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): Stantens Pensjonskasse har problemer med å utbetale pensjoner til medlemmene til rett tid og/eller med korrekt beløp. Det er i flere tilfelle forekommet etterbetalinger på kr. 100 000 og mer uten at vedkommende får utbetalt renter. Renter på etterbetalinger som skyldes feil fra Statens Pensjonskasse er lovet i flere år skal forelegges Stortinget.

Når kan statsråden love at spørsmålet om renter på etterbetaling blir løst?


Les hele debatten