Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

Om statsråden vil ta initiativ til en bred utredning om vårt framtidige bilavgiftssystem, som omfatter både engangsavgiften og bruksavgiftene, med bakgrunn i enighet om å beholde avgiftsfordelene for nullutslippsbiler

Datert: 05.12.2018
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 09.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Det er bred enighet om bilavgiftssystemet i Norge og å beholde avgiftsfordelene for nullutslippsbiler ut denne stortingsperioden. Bransjen selv ser at det vil være behov for et nytt avgiftssystem for person- og varebiler. Bransjen ønsker en bred utredning om det framtidige avgiftssystemet i samarbeid med bransjen selv.

Vil statsråden ta initiativ til en bred utredning om vårt framtidige bilavgiftssystem som omfatter både engangsavgiften og bruksavgiftene?


Les hele debatten