Spørretimespørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og innvandringsministeren

Om på hvilken måte statsråden vil sørge for å ivareta både de ansatte og den daglige driften i den massive omstillingen kriminalomsorgen nå står overfor

Datert: 23.01.2019
Besvart: 06.02.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Maria Aasen-Svensrud (A)

Spørsmål

Maria Aasen-Svensrud (A): Nedleggelsene av seks fengsler fører til at 173 ansatte mister sin arbeidsplass. I tillegg skal 430 ansatte kartlegges. Dette vil kreve betydelige midler til omstilling.

På hvilken måte vil statsråden sørge for å ivareta både de ansatte og den daglige driften i den massive omstillingen kriminalomsorgen nå står overfor?


Les hele debatten