Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 31.01.1997
Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 05.02.1997 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

Rita H. Roaldsen (Sp)

Spørsmål

Rita H. Roaldsen (Sp): Bedriften "Arbeid, produksjon, opplæring" i Moss har fått avslag på å ta inn elever under ordningen "praksisplass med kursstønad".

Vil statsråden sørge for at denne ordningen, som en viktig del av oppfølgingstjenesten, også kan gjelde for disse elevene?


Les hele debatten