Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 31.01.1997
Besvart: 05.02.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Postkontorer legges ned i rask tempo. Samtidig følges ikke planene om etablering av alternative servicemåter opp. Blant annet etableres det færre postfilialer enn planlagt, og Stortingets vedtak fra våren 1996 om utvidede forsøk med offentlige servicekontorer er så langt lagt til side.

Er samferdselsministeren bekymret for at dette medfører redusert servicenivå, og hvilke tiltak vil bli satt inn for å forhindre det?


Les hele debatten