Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om kvifor statsråden ikkje vil ta initiativ til å endre arealnorma, med bakgrunn i at det er sådd tvil om arealnorma kan vere i strid med arbeidsmiljøloven sine krav

Datert: 30.01.2019
Besvart: 13.02.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Det er sådd tvil om arealnorma og om ho kan vere i strid med arbeidsmiljøloven sine krav. Ho tek heller ikkje omsyn til at mange statstilsette har sensitive utgreiingsoppgåver, innanfor mellom anna økonomi og jus, og at dei har teieplikt i konkrete saker.

Kvifor vil statsråden ikkje ta initiativ til å endre arealnorma?


Les hele debatten