Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

Om hva som er årsaken til at omtalen av den offentlige andel er utelatt i regjeringsplattformen, med henvisning til at Stortinget i fjor vedtok å be regjeringen om å sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser

Datert: 01.02.2019
Besvart: 13.02.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): I fjor vedtok Stortinget følgende på initiativ fra Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet: "Stortinget ber regjeringen sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser som fører til at andelen ideelle øker til om lag 40 pst. innen 2025, samtidig som den offentlige andelen institusjonsplasser ikke reduseres." I regjeringsplattformen er omtalen av den offentlige andel utelatt. Ideelle aktører har reagert kraftig på dette.

Hva er årsaken til denne endringen?


Les hele debatten