Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

Om hvor mye regjeringa mener at EUs tollfrie kvoter for eksport av landbruksvarer skal reduseres når britene går ut av EU

Datert: 31.01.2019
Besvart: 13.02.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Når Storbritannia går ut av EU, vil EUs folketall reduseres med mer enn 12 pst. EUs BNP vil prosentvis reduseres enda mer når verdens sjette største økonomi går ut av EU. Den nylig iverksatte artikkel 19-avtalen gjennom EØS, der bl.a. kvotene for tollfri import av storfekjøtt fra EU økes kraftig, ble fremforhandlet og inngått med EU inkludert Storbritannia.

Hvor mye mener regjeringa at EUs tollfrie kvoter for eksport av landbruksvarer skal reduseres når britene går ut av EU?


Les hele debatten