Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

Om statsråden har oversikt over hvor stort behovet for stillinger i det kommunale barnevernet er nå, og hvorvidt bemanningen er god nok

Datert: 06.02.2019
Besvart: 13.02.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): De ansatte i barnevernet gjør opprør under emneknaggen HeiErna, for økt bemanning. I 2011 var det anslått 1 500 manglende ansatte i det kommunale barnevernet. Derfor satte regjeringen i gang en opptrapping med øremerka midler til totalt 890 nye stillinger. Solberg-regjeringen har avlyst opptrappingen og levert kun 120 nye stillinger frem til 2018, med ingen nye stillinger i 2019.

Har statsråden oversikt over hvor stort behovet for stillinger er nå, og mener han at bemanningen er god nok?


Les hele debatten