Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

Om statsråden kan forsikre oss om at sykehusplanene i Oslo ikke medfører risiko for liv og helse, slik fagmiljøene advarer mot

Datert: 07.02.2019
Besvart: 13.02.2019 av helseministeren Bent Høie

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Et samlet fagmiljø er bekymret for at sykehusplanene i Oslo vil gi et dårligere sykehustilbud til pasientene. Eksperter ved traumesenteret på Ullevål sykehus sier at en oppsplitting av dagens akuttbehandlingsmiljø på Ullevål innebærer en betydelig risiko. Samtidig har overlege ved barneklinikken advart mot at oppsplitting vil føre til risikabel transport av nyfødte med komplikasjoner.

Kan statsråden forsikre oss om at sykehusplanene ikke medfører risiko for liv og helse, slik fagmiljøene advarer mot?


Les hele debatten