Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Om statsråden er trygg på kvaliteten og bemanningen i akuttmottak ved landets sykehus, med bakgrunn i bemanningsproblemene og risikoen i akuttmottak, og at fylkeslegen i Hordaland har anbefalt politietterforskning etter et dødsfall i akuttmottaket

Datert: 07.02.2019
Besvart: 13.02.2019 av helseminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): I Stavanger må de nå beordre ansatte til å ta vakter på akutten. Ansatte mener de blir pålagt for mange ekstravakter og for mye overtid. På akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus har ansatte gjennom mer enn to år varslet ledelsen om bemanningsproblemene og risikoen i akuttmottak. I 2018, til og med november, var det innlevert 134 avviksmeldinger. Etter et dødsfall i akuttmottaket har fylkeslegen i Hordaland anbefalt politietterforskning.

Er statsråden trygg på kvaliteten og bemanningen i akuttmottak ved landets sykehus?


Les hele debatten