Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til landbruks- og matministeren

Om hvordan statsråden stiller seg til det foreslåtte myrdyrkingsforbudet

Datert: 07.02.2019
Besvart: 13.02.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): Myr utgjør ifølge fylkesmannen i Nordland 45,5 pst. av de dyrkbare ressursene i fylket. I gode landbruksregioner som Lofoten, Vesterålen og Ytre Helgeland er myr eneste tilgjengelige reserve for nydyrking, så det blir mange gårder som ikke får utvidet arealgrunnlaget. Det blir mer "dekk og diesel", samtidig som myrdyrkingsforbudet ikke er faglig forankret. Norsk institutt for bioøkonomi skriver at det er mulig at det kan skje en netto binding av karbon i den jorda som legges over myrlaget.

Hvordan stiller statsråden seg til det foreslåtte myrdyrkingsforbudet?


Les hele debatten