Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 31.01.1997
Besvart: 05.02.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): I Kvæfjord kommune ble fotoboksen på E10 rigget ned av mangel på driftsmidler. Den tidligere så ulykkesbelastede vegstrekningen har vært fri for ulykker mens boksen var i drift. Inntekter fra bøter har vært mangedobbelt av driftskostnader. Med fleksibelt drfitsopplegg kunne driftskostnadene vært betydelig redusert.

Hva vil statsråden foreta seg for å få fotoboksen i drift og sikre en fornuftig organisering mellom etater for å øke trafikksikkerheten?


Les hele debatten