Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til helseministeren

Om hva regjeringen gjør for at arbeidet i helse- og omsorgssektoren blir organisert for flere hele og faste stillinger, gjennom blant annet økt bemanning

Datert: 25.02.2019
Besvart: 06.03.2019 av helseministeren Bent Høie

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Arbeidshverdagen i den kvinnedominerte helse- og omsorgssektoren er preget av svært lav bemanning og veldig stramme turnuser. Det er en del av grunnen til at så mange stillinger lyses ut som deltidsstillinger i disse yrkene. Derfor er økt bemanning i helse og omsorg en viktig del av løsningen på deltidsfella.

Hva gjør regjeringen for at arbeidet i helse- og omsorgssektoren blir organisert for flere hele og faste stillinger, gjennom blant annet økt bemanning?


Les hele debatten