Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å sikre likeverdige konkurransevilkår for Norske Skog Saugbrugs i Halden, med henvisning til at Miljødirektoratets avslag på bedriftens søknad om CO¨2-kompensasjon gjør at de anslagsvis starter 80 mill. kroner bak sine konkurrenter for inneværende år

Datert: 28.02.2019
Besvart: 06.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Norske Skog Saugbrugs er en grønn og tradisjonsrik virksomhet i et konkurranseutsatt marked. Miljødirektoratets avslag på bedriftens søknad om CO2-kompensasjon gjør at de anslagsvis starter 80 mill. kroner bak sine konkurrenter for inneværende år.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre likeverdige konkurransevilkår for Norske Skog Saugbrugs i Halden?


Les hele debatten