Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til nærings- og handelsministeren

Datert: 30.01.1997
Besvart: 05.02.1997 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): I Næringslivets Ukeavis 24. januar 1997 uttalar informasjonssjef Øystein Singsaas i Næringsdepartementet at Regjeringa ikkje tek sikte på å leggje fram næringsmeldinga før til hausten.

Kvifor vert ikkje meldinga lagt fram no i februar som tidligare planlagt?


Les hele debatten