Spørretimespørsmål fra Runar Sjåstad (A) til arbeids- og sosialministeren

Om statsråden ser sammenhengen mellom arbeidsvilkår og kompetanse i olje- og gassnæringen, og vil gjøre noe for å stoppe utbredelsen av innleie med korte kontrakter og lave prosenter, som over tid vil undergrave både kompetansen i sektoren, HMS og hvor attraktiv næringen er for norske ungdommer

Datert: 07.03.2019
Besvart: 13.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Runar Sjåstad (A)

Spørsmål

Runar Sjåstad (A): Norsk olje- og gassindustri har vært en spydspiss for høy kompetanse og ordentlige arbeidsvilkår. Tillitsvalgte i sektoren melder nå om at innleie med kontrakter med lave stillingsprosenter brer om seg. Dette vil over tid undergrave både kompetansen i sektoren, HMS og hvor attraktiv næringen er for norske ungdommer.

Ser statsråden sammenhengen mellom arbeidsvilkår og kompetanse i næringen, og vil statsråden gjøre noe for å stoppe utbredelsen av innleie med korte kontrakter og lave prosenter?


Les hele debatten