Spørretimespørsmål fra Leif Audun Sande (A) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt statsråden mener at aktørene involvert i CCS i Norge ikke bidrar til teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv

Datert: 07.03.2019
Besvart: 13.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Leif Audun Sande (A)

Spørsmål

Leif Audun Sande (A): Norge har muligheten til å utvikle løsninger og infrastruktur som kan "avkarbonisere" europeisk industri ved å lagre CO2 i Nordsjøen. Karbonfangst og -lagring (CCS) er det nærmeste vi kommer en felles løsning for utslipp fra bl.a. metallurgisk, mekanisk og kjemisk industri. I statsbudsjettet for 2019 stod det at en CO2-håndtering skal "Regjeringen har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv".

Mener statsråden at aktørene involvert i CCS i Norge ikke bidrar til teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv?


Les hele debatten