Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til olje- og energiministeren

Om at karbonfangst og -lagring kunne bli en stor og viktig industri for Norge, og hvorvidt regjeringen vil innføre en klimarefusjonsordning

Datert: 07.03.2019
Besvart: 13.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Gjennom karbonfangst og -lagring kan Norge sikre utslippsfri energi til Europa og samtidig tilby europeisk industri lagring av CO2 – i tråd med det Parisavtalen ber om. Det vil kunne bli en stor og viktig industri for Norge. Da vi fant olje og gass, stimulerte vi til teknologiutvikling ved at staten tok nesten hele regningen, mot at selskapene betaler nesten 80 pst. i skatt av inntektene. USA skal nå gi skatterefusjon for hvert tonn CO2 som renses og lagres.

Vil regjeringen innføre en slik klimarefusjonsordning i Norge?


Les hele debatten