Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

Om når regjeringen planlegger å utarbeide et lovforslag om nasjonale regler for lagring av IP-adresser m.m. hos teleoperatørene

Datert: 07.03.2019
Besvart: 13.03.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Den svenske regjeringen la nylig fram et lovforslag om nye regler for datalagring hos teleoperatørene, hvor de pålegges å lagre IP-adresser i 10 måneder. Stortinget vedtok allerede i 2011 lagringsplikt i 6 måneder, men dette er av ulike grunner ikke iverksatt. Daværende justisminister framhevet i et svar til meg i Stortinget 11. januar 2017 at blant annet Kripos og politiet i Bergen, som jobber mot overgrep mot barn på nett, etterlyser lovbestemmelser om lagring av IP-adresser.

Når planlegger regjeringen å utarbeide et lovforslag om nasjonale regler for lagring av IP-adresser m.m. hos teleoperatørene?


Les hele debatten