Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til finansministeren

Datert: 29.01.1997
Besvart: 05.02.1997 av finansminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Flere rettsavgjørelser i Gulating lagmannsrett, som er blitt stadfestet i Høyesteretts kjæremålsutvalg, har gitt mastemontørene i Telenor skattefrihet for sine diettgodtgjørelser. Likevel skattlegger andre ligningskontorer mastemontørenes diettgodtgjørelser.

Vil statsråden sikre at disse dommene danner grunnlag for likebehandling ved alle landets ligningskontor?


Les hele debatten