Muntlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

Om hvorvidt statsråden mener at økt stående biomasse bidrar til økt CO¨2-binding og -fangst, og hvis ja, hvordan statsråden vil bidra til dette

Datert: 13.03.2019
Besvart: 13.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Mitt spørsmål går til klima- og miljøministeren.

Vi har to typer klimagassutslipp, de naturlige, som skapes gjennom biologiske prosesser, og de fossile, som skapes gjennom menneskeskapte prosesser for å skape energi.

FNs klimapanel slår klart fast at vi ikke når klimamålene uten fangst og lagring av CO2. Da trenger vi de industrielle prosessene og metodene for fangst og lagring, men vi må også ta i bruk de naturlige fangst- og lagringsmetodene. Vi når rett og slett ikke klimamålene uten. Sentrale forskningsmiljøer påpeker også at skjøtsel, skogplanting og aktiv forvaltning av skogen er selve nøkkelen for å lykkes.

Samtidig brukte Venstre store deler av sitt landsmøte til å snakke om Senterpartiet og Senterpartiets klimapolitikk. Det er jo interessant at det kommer fra et parti som ikke klarer å få på plass løsninger for å omstille næringstransporten, som ikke klarer å komme videre med industriell fangst og lagring av CO2, som i inneværende års budsjett ikke har noen satsing på norsk skogplanting og -skjøtsel, som – mens vi snakker om det – har bidratt til at trebearbeidingsbedriften Arbor, i Nordland, sliter med råstofftilgang på grunn av ukritisk vern av skog, og som per i dag heller ikke har fått på plass nødvendig CO2-kompensasjon for Saugbrugs i Halden.

Spørsmålet til statsråden blir da om han mener at økt stående biomasse bidrar til økt CO2-binding og -fangst, og hvis ja: Hvordan vil statsråden bidra til dette?


Les hele debatten