Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Om hvilket lovgrunnlag statsråden har for å hevde at Beslutningsforum ikke er et offentlig organ, med henvisning til at departementets praksis innebærer at borgerne fratas retten til innsyn i og klage på beslutningene om hvorvidt pasienter får ta i bruk nye legemidler

Datert: 20.03.2019
Besvart: 27.03.2019 av helseministeren Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet er Beslutningsforum ikke et offentlig organ, jf. Bergens Tidende 18. mars. Dette er "åpenbart feil", ifølge jussprofessor Jan Fridthjof Bernt, som mener påstanden fremstår som et forsøk på å unngå reglene om åpenhet og kontroll. Beslutningsforum avgjør hvorvidt pasienter får ta i bruk nye legemidler, og departementets praksis innebærer at borgerne fratas retten til innsyn i og klage på disse beslutningene.

Hvilket lovgrunnlag har statsråden for å hevde at Beslutningsforum ikke er et offentlig organ?


Les hele debatten