Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvilke tiltak statsråden gjør for å ivareta studentenes psykiske helse, som Norsk studentorganisasjon savner tiltak rundt

Datert: 21.03.2019
Besvart på vegne av: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 27.03.2019 av helseminister Bent Høie

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Undersøkelsen av studentenes helse og trivsel kom i september 2018, men så seint som 4. mars 2019 uttalte statsråden til TV2 at hun synes tallene knyttet til studenter med psykiske vansker er alt for høye.

Hvilke tiltak gjør statsråden for å ivareta studentenes psykiske helse, som Norsk studentorganisasjon savner tiltak rundt, og for å ta tak i utfordringene som går tilbake til da studentene var i 14–17 års alderen?


Les hele debatten