Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til kultur- og likestillingsministeren

Datert: 28.03.2019
Spørsmålet er trukket tilbake

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Kultur utvikler identitet, kreativitet og demokrati og former og styrker fellesskap. Historisk har Norge brukt kulturpolitikk aktivt i nasjonsbygging. De siste tiårene konstaterer vi imidlertid at staten har prioritert milliardinvesteringer i bygging av kulturinstitusjoner i Oslo. Denne maktsentraliseringen splitter landet i et A- og B-lag og oppleves som arrogant.

Er statsråden bekymret for legitimiteten til kulturpolitikken dersom det statlige ansvaret bare skal gjelde kulturinstitusjoner i Oslo?


Les hele debatten