Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

Om nedlegging av fødeavdelinga i Kristiansund er regjeringas politikk, og viss ikkje, om statsråden snarast vil komme på banen og gjera om vedtaket frå føretaksstyret

Datert: 28.03.2019
Besvart: 03.04.2019 av helseminister Bent Høie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Styret i Helse Møre og Romsdal har på styremøte 27. mars 2019 vedtatt å legge ned fødeavdelinga i Kristiansund allereie frå hausten og sende dei fødande til Molde. Auka transporttid til fødeavdeling veit vi aukar risikoen for uheldige hendingar. Helseminister Høie kan når som helst gripe inn og gjera om vedtaket, som alle ser er gjort ut ifrå økonomi, og ikkje ut ifrå fag.

Er nedlegging av fødeavdelinga regjeringas politikk, og viss ikkje – vil statsråden snarast komme på banen og gjera om vedtaket frå føretaksstyret?


Les hele debatten