Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

Om den norske statsborgeren og trebarnsfaren som uten anklage, siktelse eller dom har vært fengslet i 10 år i Pakistan, og hvorvidt statsråden vil ta opp med politiet deres praksis og ta initiativ til et samarbeid med UD om en ny innsats for at trebarnsfaren skal løslates

Datert: 28.03.2019
Besvart: 03.04.2019 av justis- og innvandringsminister Jon Georg Dale

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Da jeg spurte utenriksministeren i Stortinget 10. oktober 2018 om den norske statsborgeren og trebarnsfaren som uten anklage, siktelse eller dom har vært fengslet i 10 år i Pakistan, viste hun til at "det er politiet som har ansvar for letearbeid og etterforskning". Familiens advokat fikk 2. september 2018 en e-post fra politiet om at "Vi har oppdaterte opplysninger om at din klient er død i Pakistan". Ifølge advokaten og trebarnsfarens bror har de hatt kontakt med en person som nylig har sittet i fengsel med trebarnsfaren for vel to måneder siden, og som har gitt konkrete opplysninger som bekrefter identiteten hans.

Hvordan vil statsråden ta opp med politiet deres praksis for å melde en savnet person i utlandet død, og vil statsråden ta initiativ til et samarbeid med UD om en ny innsats for at trebarnsfaren skal løslates?


Les hele debatten