Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hva som konkret gjøres for å få bygget det antallet studentboliger som regjeringen sier de skal bygge, og om statsråden vil vurdere endringer i tilskuddsordningen for å få fart på studentboligbyggingen

Datert: 27.03.2019
Besvart: 10.04.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Mona Fagerås (SV)

Spørsmål

Mona Fagerås (SV): Kunnskapsdepartementet har i dag gitt tilskudd til å bygge 1 448 nye studentboliger. Dette er et nedslående tall, bare 40 pst. av det regjeringen selv sier de skal bygge i år. En rapport om tilskuddsordningen for studentboliger fra januar 2019 anbefaler en større endring i tilskuddsordningen for å forenkle arbeidet med studentboligbygging.

Hva gjør statsråden konkret for å faktisk få bygget det antallet studentboliger som regjeringen sier de skal bygge, og vil statsråden vurdere endringer i tilskuddsordningen for å få fart på studentboligbyggingen?


Les hele debatten