Spørretimespørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til digitaliseringsministeren

Om hvorvidt ikke innbyggerne i grisgrendte strøk vil risikere å havne i en digital skygge, med henvisning til at Telenor ikke lenger vil reparere brudd på kobbernettet, uten at de gir noen garantier om at det vil bli tilgang til internett om så skjer

Datert: 04.04.2019
Besvart: 10.04.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

Øystein Langholm Hansen (A)

Spørsmål

Øystein Langholm Hansen (A): I svar til meg på et skriftlig spørsmål, datert 2. mai 2018, svarte samferdselsministeren at ''[...] det digitale 'digitale mørket' er blitt gradvis borte de fire siste årene".

Kan statsråden forklare innbyggerne i grisgrendte strøk i landet hvordan dette henger sammen med at Telenor har meldt at de ikke lenger vil reparere brudd på kobbernettet, uten at de gir noen garantier om at det vil bli tilgang til internett om så skjer, og vil ikke disse da risikere å havne i en digital skygge?


Les hele debatten