Muntlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til olje- og energiministeren

Om at den globale løsningen ligger i at alle land tar ansvaret for de utslippene man står for, og hvordan statsråden vil bidra til at verden blir 100 pst. fornybar innen 2050, med bakgrunn i at oljen i Norge er den største enkeltsektoren som bidrar til utslippene

Datert: 24.04.2019
Besvart: 24.04.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Une Bastholm (MDG)

Spørsmål

Une Bastholm (MDG): Mitt spørsmål går til klima- og miljøministeren. Vi skal fortsette med et glassklart blikk på 2050.

Finske og tyske klimaøkonomer har nettopp utgitt en rapport som viser at overgang til 100 pst. fornybar energi er mulig innen 2050, og at det eneste som står i veien for å oppnå det, er politisk vilje. Massiv elektrifisering kombinert med storsatsing på sol, vind, vann og annen fornybar energi kan altså erstatte all bruk av kull, olje og gass innen 2050 hvis politikerne vil og våger. Det er for øvrig også mer kostnadseffektivt, viser rapporten.

Denne våren har vi sett et historisk klimaengasjement også blant barn og unge – mot regjeringens klimapolitikk – ledet an av 16-åringen Greta Thunberg. Bare her i Norge demonstrerte 40 000 ungdommer over hele landet den 22. mars for stans i utdeling av nye oljelisenser, og flere demonstrasjoner kommer til å komme. Regjeringen har svart med det motsatte. I januar ble det nok en gang satt rekord i antall utdelinger av nye oljelisenser. På mandag stemmer regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet for videre utbygging av Johan Sverdrup-feltet, som vil gi enorme utslipp. Bare oljen som tas opp fra Johan Sverdrup, vil i løpet av levetiden gi så mye som 25 ganger Norges utslipp i dag.

Rett før påske kritiserte Fijis visepresident den norske dobbeltmoralen som ligger i det å lete etter stadig mer olje, samtidig som vi jobber internasjonalt for at andre land skal kutte sine utslipp. Statsråd Freiberg viste tidligere i debatten til at klimaendringene skal løses globalt, og da vil jeg bare minne om at vi har ikke noe sånt globalt organ som skal løse dette for oss. Den globale løsningen ligger i at alle land tar ansvaret for de utslippene man står for. Oljen i Norge er den største enkeltsektoren som bidrar til de utslippene. Hvordan vil statsråden bidra til at verden blir 100 pst. fornybar innen 2050?


Les hele debatten