Muntlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt statsråden ønsker at Statnett skal eie og drive alle framtidige utenlandskabler, og om dette vil få konsekvenser for konsesjonsbehandlingen av NorthConnect

Datert: 24.04.2019
Besvart: 24.04.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Sandra Borch (Sp)

Spørsmål

Sandra Borch (Sp): Da kan statsråd Freiberg komme opp, for mitt spørsmål går til olje- og energiministeren.

Senterpartiet har vært og er bekymret for bygging av utenlandskabelen Northconnect fra Norge til Storbritannia, en ren eksportkabel, en privat kabel som vil føre til høyere strømpriser både for familier og for norsk industri. For bare 1,5 måned siden var statsråden i spørretimen og måtte svare for Statnetts eierskap til utenlandskabler, konsesjonsbehandling av NorthConnect og regjeringens avtale med Arbeiderpartiet om disse tingene. Statsrådens svar var ikke veldig klargjørende, for å si det forsiktig. Derfor er det fortsatt et åpent spørsmål om NorthConnect får konsesjon og om Arbeiderpartiet og regjeringen er enige om sin avtale i Stortinget.

Siden statsråden nå har valgt å komme så hyppig i Stortingets spørretime, har jeg lyst til å gi han en anledning til å rydde opp i alle uklarhetene. Derfor spør jeg igjen: Ønsker statsråden at Statnett skal eie og drive alle framtidige utenlandskabler, og vil dette få konsekvenser for konsesjonsbehandlingen av NorthConnect?


Les hele debatten