Spørretimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om statsråden vil instruere Nord universitet om å bevare studiesteder som er foreslått nedlagt

Datert: 02.05.2019
Besvart: 08.05.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): En særlig utfordring for Nord universitet med stor spredning i studiesteder er å ha en studiestedsstruktur som støtter opp om en forsknings- og undervisningsstrategi samt en randsonepolitikk. Statsråden har bedt Nord universitet om å beslutte en ny studiestedsstruktur og en helhetlig campusutviklingsplan.

Har statsråden tillit til styrets vurderinger, eller vil statsråden instruere Nord universitet om å bevare studiesteder som er foreslått nedlagt?


Les hele debatten