Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

Om hvordan statsråden vil sikre en nasjonal satsing på og koordinering av det oppsøkende feltet i kommunene (utekontakter), med henvisning til at det er tidlig innsats i praksis som når ut til unge med hjelpebehov, og til grupper og enkeltpersoner som hjelpeapparatet ellers ikke når

Datert: 09.05.2019
Besvart: 22.05.2019 av helseministeren Bent Høie

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Oppsøkende sosialt- og helsefaglig arbeid i Norge feirer i 2019 50 år. Det oppsøkende arbeidet er tidlig innsats i praksis og når i rundt 100 kommuner ut til unge med hjelpebehov, til grupper og enkeltpersoner som hjelpeapparatet ellers ikke når. For å videreføre og styrke dette arbeidet er det blant annet behov for en plan for feltet, nasjonal fagutvikling, standarder og kvalitetskriterier.

Hvordan vil statsråden sikre en nasjonal satsing på og koordinering av det oppsøkende feltet i kommunene (utekontakter)?


Les hele debatten