Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

Om statsråden og departementet, når det nå er gått snart ett år siden spørsmålet først ble tatt opp, kan svare på om noen påtente bilbranner er oppklart og gjerningsmenn dømt

Datert: 01.10.2019
Besvart: 09.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I sitt svar på mitt skriftlige spørsmål om antall bilbranner og hvor mange som er oppklart, svarte justisministeren 5. september at: "Med tiden som har vært til rådighet har det ikke vært mulig å ta ut informasjon om antall oppklarte saker og gjerningspersoner." På mitt spørsmål 14. november 2018 om det samme, antall oppklarte påtente bilbranner, til daværende justisminister lød svaret også: "Dette er mer et spørsmål om at innenfor en kort frist var det ikke mulig." Siden mitt siste spørsmål om dette har det dessverre vært flere bilbranner i Oslo, sist natt til 30. september, da fem biler brant på Ulven. Politiet mistenker at disse ble påtent, i likhet med 123 av bilbrannene i Oslo fra 2017 til 1. april 2019.

Kan statsråden og departementet, når det nå er gått snart ett år siden spørsmålet først ble tatt opp, svare på om noen påtente bilbranner er oppklart og gjerningsmenn dømt?


Les hele debatten