Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

Om at det gjennom de siste årene har vært veldig vanskelig å få statsministeren til å innrømme at hun står ansvarlig for en politikk som ligger an til å bryte med det klimaforliket hun selv skrev under på, og om hun nå vil innrømme at hun har mislyktes

Datert: 09.10.2019
Besvart: 09.10.2019 av statsminister Erna Solberg

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Den gangen Erna Solberg ble statsminister i Norge, presenterte hun det som da ble annonsert som regjeringens åtte viktigste prosjekter for Norge, og klimaet var ikke et av dem. Det protesterte vi og andre heftig mot den gangen. I dag tror jeg det er ganske ubehagelig for statsministeren å bli minnet om det, fordi vi er i en tid da klimaengasjementet er så sterkt, der ungdommen gjør klimaopprør, og der klimaforskerne med all tydelighet viser at de som ikke tok dette på alvor tidligere, tok feil.

Hvorfor minner jeg om det nå? Jo, fordi vi denne uken skulle hatt det statsbudsjettet som kom med utslippstall som viste at vi lå an til å nå Norges klimamål for 2020. I stedet fikk vi et statsbudsjett som viser at vi ikke ligger an til det. Utslippstallene som regjeringen nå legger til grunn for 2020, viser at vi mangler kutt på mellom 3 og 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter for å oppfylle Stortingets klimaforlik fra 2012. Det er et stort gap. Det er utslipp tilsvarende årlige utslipp fra mellom 1 og 2 millioner privatbiler, eller fire–fem Melkøya-anlegg.

Så mens debatten – behagelig nok for regjeringen, kanskje – har flyttet seg mer og mer mot 2030-målene, står Erna Solberg ansvarlig for ikke å nå målene i 2020. Det står i budsjettdokumentene. Gjemt bort i en tekstboks på side 23 står det:

Det har gjennom de siste årene vært veldig vanskelig å få statsministeren til å innrømme at hun står ansvarlig for en politikk som ligger an til å bryte med det klimaforliket hun selv skrev under på. Vil hun nå innrømme at hun har mislyktes?


Les hele debatten