Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Om statsråden kan garantere at luftambulansesituasjonen ikkje har gått ut over pasientane

Datert: 10.10.2019
Besvart: 16.10.2019 av helseminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Helseministeren har uttalt følgjande om situasjonen i luftambulansetenesta: "Så vidt jeg er kjent med, har ikke den reduserte kapasiteten bidratt til at pasienter ikke har fått løst sine oppgaver." Samtidig har det gjennom media komme fram historier om sterkt skadde pasientar som har blitt sendte aleine med rutefly. Frå Finnmark legeforening kjem det meldingar om at avvikssystemet ikkje fungerer.

Kan statsråden garantere at luftambulansesituasjonen ikkje har gått ut over pasientane?


Les hele debatten