Spørretimespørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og innvandringsministeren

Om statsråden mener at budsjettkuttene som er gjort i kriminalomsorgen, går ut over innhold og 1. linja i kriminalomsorgen

Datert: 17.10.2019
Besvart: 23.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Maria Aasen-Svensrud (A)

Spørsmål

Maria Aasen-Svensrud (A): Vi kan lese i Klassekampen den 15. oktober at Kriminalomsorgsdirektoratet varsler at ABE-kuttene i kriminalomsorgen vil kunne føre til mer bruk av deltidsstillinger og at oppgaver kan utføres av andre etater eller frivillige organisasjoner. Representanter fra høyreregjeringa har tidligere hevdet at ABE-reformen ikke skulle gå ut over 1. linja og tjenestetilbudet.

Mener statsråden nå at budsjettkuttene som er gjort i kriminalomsorgen, går ut over innhold og 1. linja i kriminalomsorgen?


Les hele debatten