Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til barne- og familieministeren

Om statsråden meiner at auka eigendel og meir økonomifokus vil gjere det kommunale barnevernet tryggare og betre, med meir helsehjelp

Datert: 31.10.2019
Besvart: 06.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): VG har publisert saka om guten som har budd isolert i einetiltak i barnevernet i over tre år, i periodar på umøblert rom, og der han har sove på ein luftmadrass. Statsråd Ropstad ba i VG "øvste myndigheit" gripe inn og viste til at den nye barnevernreforma med innføring av økonomiske incentiv vil vere eit viktig tiltak for å hindre at kommunar dyttar barnevernansvaret over på staten.

Meiner statsråden at auka eigendel og meir økonomifokus vil gjere det kommunale barnevernet tryggare og betre, med meir helsehjelp?


Les hele debatten