Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

Om hvordan statsråden vil følge opp vedtaket om at andelen ideelle aktører skal økes til om lag 40 pst. innen 2025, med henvisning til antallet oppholdsdøgn i institusjoner og ingen spor i statsbudsjettet som tilsier at det skal satses på ideelle aktører

Datert: 31.10.2019
Besvart: 06.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): I 2018 gjorde et stortingsflertall, inkludert Kristelig Folkeparti, vedtak om at andelen ideelle aktører skal økes til om lag 40 pst. innen 2025. Fra januar til 1. oktober er antallet oppholdsdøgn i institusjoner på ca. 592 500, av disse er 32 pst. knyttet til enkeltkjøpplasser. Av disse igjen er ca. 85 pst. i regi av de kommersielle. Det er ingen spor i statsbudsjettet som tilsier at det skal satses på ideelle aktører.

Hvordan vil statsråden følge opp anmodningsvedtak 762 (2017–2018), som hans eget parti var med på å vedta?


Les hele debatten