Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

Om statsministeren vil sørge for at regjeringen legger iskanten der hun tror den skal gå om vi når våre klimamål, eller om hun vil legge den der den kan komme til å gå om vi ikke når målene

Datert: 31.10.2019
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 06.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): I et intervju 2. september sier statsministeren at "vi skal krysse fingrene for at vi får en klimapolitikk som gjør at iskanten ikke flytter seg så raskt nordover. Vi håper vi når målene i Paris-avtalen. Da vil ikke iskanten flytte seg så langt nordover, men nå må vi forholde oss til den faktiske iskanten".

Vil statsministeren sørge for at regjeringen legger iskanten der hun tror den skal gå om vi når våre klimamål, eller vil hun legge den der den kan komme til å gå om vi ikke når målene?


Les hele debatten