Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

Om at ny operatør i ambulanseflytjenesten ennå ikke oppfyller beredskapskravene i kontrakten, og hva statsråden vil gjøre for å sikre befolkningens trygghet gjennom vinteren og fram til sommeren

Datert: 06.11.2019
Besvart: 06.11.2019 av helseminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Mitt spørsmål går til helseministeren.

Det er fire måneder siden operatørskiftet i ambulanseflytjenesten. Det er dokumentert at ny operatør ennå ikke oppfyller beredskapskravene i kontrakten. Fylkeslegen i Troms og Finnmark har påpekt at pilotmangel er en stor utfordring for å få rask hjelp. Fire av ti piloter mangler f.eks. i Kirkenes. Det er foreløpig ingen tegn til bedring, og det er fortsatt usikkert når det kan bli stabil drift uten beredskapsavbrudd.

Dette er en stor utfordring. Personellberedskapen er ikke god nok, og det må løses. Innbyggerne, pasientene og ikke minst helsetjenesten lokalt må få den ambulanseflytjenesten de skal ha.

Både Luftambulansetjenesten og Babcock bekrefter problemene og har gitt detaljerte opplysninger om bemanningssituasjon og reserveløsninger. Den nye operatøren har funnet ut at de er for underbemannet til å kunne stille med standby-piloter, altså bakvaktsordninger. Vintertiden kommer nå, men vi ser en beredskapssituasjon der normal drift ikke kan forventes før godt ut mot sommeren 2020, altså et helt år etter at ny operatør overtok.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre befolkningens trygghet gjennom vinteren og fram til sommeren?


Les hele debatten