Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til statsministeren

Om statsministeren vil lytte til de mange stemmene i befolkningen, fra både syke, pårørende og fagpersoner, og si seg enig i at vi må stoppe den videre nedbyggingen av døgntilbudet i psykiatrien

Datert: 15.01.2020
Besvart: 15.01.2020 av statsminister Erna Solberg

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Allerede i sin første nyttårstale oppfordret statsministeren psykisk syke til å søke hjelp – et budskap som hun gjentok i år, av naturlige årsaker. Men reaksjonene fra folk landet over har vært at det fortsatt er vanskelig å få hjelp når man først ber om det. For noen føles det nær sagt umulig.

Da Høyre kom inn i regjeringskontorene, lanserte de den såkalte gylne regelen. Veksten i det psykiske helsetilbudet skulle være større enn veksten i de andre behandlingstilbudene ved sykehusene. Dessverre har den gylne regelen falmet. Veksten i behandlingstilbudet til de fysiske sykdommene, altså somatikken, er fortsatt fem ganger større enn veksten innen psykisk helsehjelp. Under den rød-grønne regjeringen fikk psykisk helsehjelp en større prosentvis vekst i sektoren uten en slik gyllen merkelapp. I de siste seks årene har vi derimot sett en nedbygging av døgntilbudene i psykiatrien, en utvikling som har gått for langt, og som ikke vil bli bedre når årets kuttbudsjett for sykehusene skal spares inn i de ulike helseforetakene.

Vil statsministeren lytte til de mange stemmene i befolkningen – fra både syke, pårørende og fagpersoner – og si seg enig i at vi må stoppe den videre nedbyggingen av døgntilbudet i psykiatrien?


Les hele debatten