Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Om hvorvidt hele flyttingen av Hærens Bell-helikopter var feilslått, med henvisning til at regjeringa i gjeldende langtidsplan fastslo at en eventuell flytting av Hærens helikopter på Bardufoss bare ville komme på tale når kystvakthelikoptrene og redningshelikoptrene var på plass på Bardufoss

Datert: 29.01.2020
Besvart: 29.01.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): På enkeltområder går utviklingen av Forsvaret i Nord-Norge i riktig retning, f.eks. når det gjelder etableringen av Finnmark landforsvar. Den forrige spørreren vil avvikle hele kampflykjøpet; jeg mener at kampflyene bidrar til økt forsvarsevne, spesielt i nord. Men det er slående hvordan denne høyreregjeringa, selv etter den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i 2014, har insistert på å gjennomføre åpenbare svekkelser av det norske forsvaret i Nord-Norge. Høyreregjeringa ville legge ned den anvendelige kystjegerkommandoen utenfor Harstad, og høyreregjeringa insisterer på å avvikle Hærens stående 2. bataljon i indre Troms, på Skjold.

Hæren har generelt blitt veldig svakt prioritert av høyreregjeringa. Viktige veivalg og investeringer for Hæren har blitt utsatt igjen og igjen. At Hæren nå har blitt fratatt egne helikopter i Nord-Norge, mener jeg er uklok forsvarspolitikk. Det kommer også klart fram av forsvarssjefens fagmilitære råd. Men det er også uklok beredskapspolitikk, og det svekker tryggheten for folk i Nord-Norge. Det er også løftebrudd fra regjeringa. I gjeldende langtidsplan fastslo regjeringa at en eventuell flytting av Hærens helikopter på Bardufoss bare ville komme på tale når kystvakthelikoptrene og redningshelikoptrene var på plass på Bardufoss. Kystvakthelikoptrene er ikke på plass på Bardufoss, og nylig offentliggjorde regjeringa enda et brudd med forpliktende avtaler inngått i Stortinget: Redningshelikoptrene skal ikke stasjoneres på Bardufoss allikevel.

I dagens VG kan vi lese at Høyres forsvarspolitiske talsmann nå tar et oppgjør med hele flyttingen av Hærens Bell-helikoptre fra Nord-Norge. Spesialstyrkene trenger andre helikopter, sier han. Mitt spørsmål er: Var hele flyttingen av Hærens Bell-helikopter feilslått?


Les hele debatten