Spørretimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å sikre lav arbeidsledighet og høy andel sysselsatte i hele landet

Datert: 28.01.2020
Besvart: 05.02.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Elise Bjørnebekk-Waagen (A)

Spørsmål

Elise Bjørnebekk-Waagen (A): Tall fra Nav viser at 2,2 pst. av arbeidsstyrken var helt ledige i desember. På tross av en lav arbeidsledighet totalt i Norge er det i noen distriktskommuner vedvarende høy ledighet, og andelen sysselsatte er bekymringsfullt lav.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre lav arbeidsledighet og høy andel sysselsatte i hele landet?


Les hele debatten