Spørretimespørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

Om hvordan statsråden vil sørge for at Stortingets vedtak om at høyere utdanningsinstitusjoner vektlegger sitt regionale ansvar og desentralisert utdanning i hele landet blir fulgt opp

Datert: 30.01.2020
Besvart: 05.02.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Jorodd Asphjell (A)

Spørsmål

Jorodd Asphjell (A): Stortinget vedtok i oktober 2019 enstemmig følgende: "Stortinget ber regjeringen sørge for at høyere utdanningsinstitusjoner vektlegger sitt regionale ansvar og desentralisert utdanning i hele landet."

Hvordan vil statsråden sørge for at dette vedtaket blir fulgt opp?


Les hele debatten