Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

Om hvordan kommunene skal få beholde særnamsmannskompetansen når den kommunale skatteoppkreveren etter planen overføres til Skatteetaten 1. juni 2020, hvordan spørsmålet er utredet, og hvilken dialog det har vært med de berørte partene

Datert: 30.01.2020
Besvart: 05.02.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): I dag er særnamsmannskompetansen knyttet direkte til skatteoppkreveren. Finansdepartementet foreslo i statsbudsjettet for 2020 at kommunene skal få beholde særnamsmannskompetansen.

Hvordan skal dette løses når den kommunale skatteoppkreveren etter planen overføres til Skatteetaten 1. juni 2020, hvordan er spørsmålet utredet, og hvilken dialog har det vært med de berørte partene?


Les hele debatten