Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til helseministeren

Datert: 04.02.1997
Besvart: 12.02.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): Oppslag i media tyder på at delar av dei statlege overføringane til mellom anna Haukeland sjukehus ikkje har blitt brukt slik Stortinget meinte.

Kva vil statsråden gjera for å syte for at pengane går til dei vi har løyvd dei til?


Les hele debatten