Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til helseministeren

Datert: 04.02.1997
Besvart: 12.02.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): Planane om bygging av nytt sjukehus i Follo-distriktet er gamle.

Korleis er status for framdrifta av dette sjukehusprosjektet?


Les hele debatten